Privacybeleid

   

1. Inleiding

Oponeo.pl S.A. respecteert het recht op privacy van alle gebruikers en draagt zorg voor de veiligheid van hun gegevens. Oponeo.pl S.A. maakt gebruik van technologische oplossingen om de privacy van onze gebruikers tegen derden te beschermen.

Het gebruik van onze webwinkel: het browsen, zoeken naar informatie of offertes en bestellen van goederen betekent dat u akkoord gaat met het Privacybeleid van deze website.

Oponeo.pl S.A. als een eigenaar van www.oponeo.pl, www.opony.com en www.opony.com.pl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacybeleid. Bj het invoeren van wijzigingen in het Privacybeleid, zullen wij niet persoonlijke gegevens en adresgegevens van onze klanten aan derden verkopen of verstrekken.

 

2. Persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken en producten bestellen zonder u te hoeven aanmelden door middel van het registreren van een account.

Iedere gebruiker die een bestelling wil maken moet eerst een verzendingsformulier invullen.

In een offerte module kan de gebruiker in het formulier zijn persoonlijke gegevens opgeven, maar het is niet verplicht.

Persoonlijke gegevens van de gebruikers kunnen verzameld worden bij het verrichten van andere diensten of bij het organiseren van speciale acties op www.oponeo.pl.

De toestemming van de gebruiker voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door Oponeo.pl S.A. voor marketingdoeleinden is vrijwillig.

U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen met een klant contact center van Oponeo.pl S.A.

 

3. Publiek beschikbare gegevens

Als u een commentaar geeft op een product of een offerte dan zijn uw persoonlijke gegevens zienbaar voor alle bezoekers van de website.

 

4. Commentaren van klanten

Commentaren die door de klanten onder de producten geplaatst worden alsook alle beoordelingen van de webwinkel (ook deze die via e-mail worden opgestuurd) zijn eigendom van het bedrijf Oponeo.pl S.A. Ze kunnen in hun originele of verkorte vorm gebruikt worden voor een promotie van de winkel en zijn producten.

Zulke commentaren zijn nooit met de volle voor- en achternaam onderschreven zonder de toestemming van de klant. Wij verplichten ons om de commentaren niet te verdraaien en niet in een andere context te gebruiken. Wij gaan ook uw commentaar niet gebruiken om een andere product te bevorderen.

Commentaren blijven steeds opinies van onze klanten, niet van medewerkers van Oponeo.pl S.A.

 

5. Gegevensveiligheid

Webwinkel www.oponeo.pl maakt gebruik van de beste hardware en software die al vroeger getest was in andere landen.

 

6. Welke gegevens verzamelen wij?

Voordat u voor de eerste keer een bestelling maakt, moet u ons voorzien van uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en gegevens betreffende betalingswijze, bijv. soort creditcard, creditcardnummer, vervaldatum en CVV-nummer.

 

7. Automatisch verzamelde gegevens

Tijdens uw bezoek op onze website is uw IP-adres automatisch opgeslagen.

 

8. Gegevens die verzameld zijn bij het opnemen van contact

Uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, e-mail adres enz.), worden door ons verzameld als u een contact met ons opneemt via onze website, telefoon of e-mail.

   

9. Hoe gebruiken wij uw gegevens?

In geen geval zullen wij niet de verzamelde gegevens over u aan derden verkopen.

Gegevens die tijdens een transactie worden verzameld, zal gebruikt worden om de transactie af te sluiten, met inbegrip van het geld nemen en de bestelde goederen naar u aan te leveren. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met dienstverleners met wie wij een contract hebben gesloten om namens ons bovengenoemde diensten te verrichten..

Als u aangemeld bent voor onze nieuwsbrief dan kunnen uw personlijke gegevens door ons gebruikt worden om de door u verzochte communicaties te sturen.

Gegevens die wij automatisch verzamelen over elke gebruiker kunnen gebruikt worden om het gedrag van gebruikers te analyseren omtrent het gebruik van onze webshop, demografische gegevens van onze gebruikers te verzamelen of om de inhoud van onze webpagina's te personaliseren.

In het geval van de controle van de Algemene Inspectiedienst van de Bescherming Persoonsgegevens, kunnen uw gegevens verstrekt worden aan de medewerkers van de inspectie, in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In het geval van overtreding van het reglement van onze service of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel, kunnen wij uw persoonlijke gegevens verstrekken aan gerechtelijke autoriteiten en soortgelijke instanties.

 

10. Hoe kunnen we contact met u opnemen?

Als u een aankoop van goederen hebt gemaakt, kunt u van ons e-mails of sms-berichten ontvangen over de status van de transactie. Wij kunnen ook contact met u opnemen via telefoon.

Als u aangemeld bent voor onze nieuwsbrief dan gaat u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen.

De gebruiker kan op elk moment zich voor de Nieuwsbrief uitschrijven door het klikken op een link die zich in de voettekst van elk bericht van Nieuwsbrief bevindt. Hij draagt hiermee geen kosten boven de kosten die uit de overeenkomst met internettoegangsprovider voortvloeien.

 

11. Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze op je harde schijf opgeslagen worden en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd worden.

Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie, dankzij cookies kan de webpagina tot uw belangstellingen aangepast worden ( bv. cookies bepalen de inhould van de advertentie die op de site zal verschijnen). Cookies stellen ook ons in staat om informatie te verzamelen over populariteit van de website.

Overzicht van de op deze website gebruikte cookies: - sessiecookies - blijven alleen tijdens de browsersessie in uw browser opgeslagen, dus tijdelijk, tot u de website verlaat. U kunt cookies altijd weigeren. - permanente cookies - blijven ook na de sessie in uw browser opgeslagen voor een in de instellingen genoemde periode of totdat ze door de gebruiker handmatig verwijderd worden.

Meestal zijn cookies standaard ingeschakeld in de browser. Als u liever niet hebt dat er cookies op uw computer terechtkomen, kunt u ze verwijderen (alle browsers hebben deze optie). Beperking van het gebruik van cookies kan soms invloed hebben op bepaalde functies op de website.

Cookies zijn in principe niet gevaarlijk voor uw computer. Ze voeren een anonieme identificatie en bevatten meestaal alleen maar een naam van de website, een opslagtijd en een uniek numer.

Cookies kunnen persoonlijke gegevens bevatten, als u ze op onze website heeft verlaten. Zulke gegevens worden door ons beschermd en derden hebben geen toegang tot deze gegevens. Ze zijn aleen maar gebruikt tijdens het uitvoeren van bepaalde acties die u heeft geaccepteert (bijvoorbeeld tijdens het bestelling van producten). Deze cookies bevatten alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van onze dienstverlening.

 

12. Aanpassen Privacybeleid

OPONEO.PL S.A. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

 

13. Veiligheidsregels

Als u onze website vanop een gedeelde computer bezoekt, vergeet u maar niet dat u misschien nog ingelogd bent bij www.oponeo.pl. Zorg er dus voor dat u uitlogt zodat niemand anders uw gegevens kan zien,wijzigen of gebruik van maken.

Gegevens die u tijdens het bestellen heeft ingevuld zijn niet openbaar. Alleen maar twee zijden kennen uw gegevens: u en Oponeo.pl S.A.

Wij garanderen dat wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden zullen verkopen.

Wij raden u aan vragen te stellen alvorens je je persoonlijke gegevens aan anderen bekendmaakt.

 

14. Contact

Het bedrijf die gegevens verzamelt: Oponeo.pl S.A., ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, Polska.

Als u vragen heeft over de privacy bezorging dan kunt u altijd contact opnemen via onze contactformulier op de website, via e-mail info@oponeo.nl of via post. Ons adres: Oponeo.pl S.A., ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, Polen. U kunt ons ook opbellen: 020 790 2079.