Winterbanden verplicht in Europa

 • Auteur: OPONEO.NL

Verplichte toepassing van winterbanden

Noorwegen

Het winterseizoen in Noorwegen duurt van 1 november tot en met de eerste maandag na tweede paasdag (in de provincies Nordland, Troms en Finnmark duurt het winterseizoen van 15 oktober tot 30 april).

a) Winterbanden

Volgens het Noorse recht zijn winterbanden niet verplicht, maar je mag je auto niet gebruiken als je niet hebt gezorgd voor voldoende grip op de weg, bv. door het aanbrengen van winterbanden, spijkerbanden, sneeuwkettingen, etc. Wielen van één as moeten zijn voorzien van banden met vergelijkbare eigenschappen.

Winterbanden zijn verplicht in de periode van 15 november tot 31 maart voor voertuigen met een totaalgewicht dat hoger is dan 3,5 ton. Dit geldt niet voor liftassen. Je hebt aan deze verplichting voldaan als je rijdt op banden die zijn voorzien van de symbolen M+S, MS, M&S, M-S, "mud and snow" ('modder en sneeuw'), 3PMSF (met het symbool van 3 bergtoppen met een sneeuwvlok). Je mag in Noorwegen ook reizen op vierseizoenenbanden.

b) Diepte loopvlakprofiel

Voertuigen met een gewicht dat hoger is dan 3500 kg moeten zijn uitgerust met banden met een profieldiepte van meer dan 5 mm, de profieldiepte van de overige voertuigen moet meer zijn dan 3 mm. In de districten Nordland, Troms en Finnmark geldt dit voorschrift ook in de periode van 15 oktober tot 30 april. Voor het reizen met een voertuig op banden met onvoldoende profieldiepte is een boete voorzien ter hoogte van 750 NOK, ofwel ca. 95 EUR/400 PLN per band.

c) Spijkerbanden:

 • de verkeerswet in Noorwegen laat het gebruik van spijkerbanden in het winterseizoen toe,
 • wanneer de omstandigheden dit vereisen, mogen spijkerbanden ook worden toegepast buiten het winterseizoen,
 • wanneer de auto is uitgerust met spijkerbanden en zijn gewicht is niet hoger dan 3,5 t, dan moeten die banden op alle wielen zijn gemonteerd,
 • op een voertuig met een massa die hoger is dan 3,5 t moeten spijkerbanden zijn gemonteerd op wielen aan dezelfde as (het is voldoende als slechts één van de dubbele wielen is uitgerust met een spijkerband, onder voorwaarde dat de spijkerbanden symmetrisch op de lengteas van het voertuig zijn geplaatst),
 • in Trondheim en Oslo moet extra belasting worden betaald voor het reizen op spijkerbanden in het centrum van de stad (ongeveer 30 Noorse kronen).

d) Sneeuwkettingen

 • de verkeerswet in Noorwegen staat het gebruik van sneeuwkettingen in het winterseizoen toe,
 • wanneer de omstandigheden dit vereisen, mogen sneeuwkettingen ook worden toegepast buiten het winterseizoen,
 • bestuurders die reizen over Noorse wegen moeten altijd sneeuwkettingen bij zich hebben voor het geval dat de weersomstandigheden plotseling veranderen; chauffeurs van voertuigen die zwaarder zijn dan 3,5 t zijn altijd verplicht om sneeuwkettingen bij zich te hebben, onafhankelijk van de heersende omstandigheden op de wegen,
 • een auto die in de winter over de Noorse wegen rijdt mag op één as sneeuwkettingen hebben en op de andere spijkerbanden,
 • sneeuwkettingen moeten zijn gemaakt van metaal/staal, passen bij de rij-omstandigheden en duurzaam zijn,
 • in de districten Nordland, Troms en Finnmark geldt de verplichting om sneeuwkettingen bij je te hebben ook in de periode van 15 oktober tot 30 april.

Koop nu winterbanden

Zweden

Het winterseizoen in Zweden duurt van 1 december tot en met 31 maart. Personenauto's en lichte bestelwagens die in het buitenland zijn geregistreerd, maar over Zweedse wegen rijden, moeten ook voldoen aan de voorschriften die we hieronder presenteren.

a) Winterbanden

 • de verkeersregels in Zweden verplichten het gebruik van winterbanden of andere gelijkwaardige uitrusting (bv. zomerbanden met kettingen) op alle wielen in de periode van 1 december tot 31 maart,
 • de eis om winterbanden te gebruiken betreft personenauto's, lichte vrachtwagens en bussen met een totaalgewicht tot 3,5 t. Als een van deze voertuigen een aanhanger trekt, geldt deze eis ook voor de wielen daarvan,
 • de eis om winterbanden te gebruiken geldt niet voor auto's met een gewicht dat hoger is dan 3,5 t, maar de profieldiepte van de banden op deze voertuigen mag dan niet minder zijn dan 5 mm,
 • winterbanden moeten geschikt zijn voor het rijden in de winter – dus voorzien van de aanduiding M+S (M.S, M-S, M&S of „Mud and Snow”),
 • winterbanden mogen zijn uitgerust met of zonder spijkers.

b) Diepte loopvlakprofiel

De vereiste diepte van de inkepingen van het loopvlak bij personenauto's, lichte bestelwagens en bussen met een totaal gewicht dat niet hoger is dan 3,5 t (ook de door deze wagens getrokken aanhangers) bedraagt minimaal 3 mm.

c) Spijkerbanden

 • het gebruik van spijkerbanden is algemeen verboden in de periode van 16 april tot 30 september,
 • de gemeentelijke autoriteiten hebben het recht om op bepaalde wegen of gedeelten daarvan een rijverbod in te stellen voor voertuigen op spijkerbanden,
 • het gebruik van spijkerbanden (gemonteerd op alle wielen) door auto's tot 3,5 t is toegestaan in de periode van 1 oktober tot 15 april,
 • in de overige perioden mogen spijkerbanden worden gebruikt als de omstandigheden op de weg dit vereisen, of wanneer de angst bestaat dat deze zich gaan voordoen,
 • wanneer de trekkende auto is uitgerust met winterbanden of spijkerbanden, moet de getrokken aanhanger voorzien zijn van dezelfde banden,
 • een auto mag niet tegelijkertijd banden met en zonder spijkers hebben.

d) Sneeuwkettingen

In Zweden is het verplicht om sneeuwkettingen bij je te hebben, onder bepaalde omstandigheden is montage aanbevolen.
 

Koop nu sneeuwkettingen

Finland

Het winterseizoen in Finland duurt van 1 december tot eind februari.

a) Winterbanden

 • zowel personenauto's, bestelauto's en aanhangers moeten in de winterperioden zijn uitgerust met winterbanden (of vierseizoenenbanden),
 • de verplichte toepassing van winterbanden geldt ook voor toeristen die door Finland reizen,
 • buiten de winterperioden is de toepassing van winterbanden vrijwillig,

b) Diepte loopvlakprofiel

De vereiste diepte van het loopvlakprofiel moet bij winterbanden tenminste 3 mm bedragen. Is de diepte van het loopvlakprofiel minder, dan kan dit bestraft worden met een hoge boete.

c) Spijkerbanden

 • spijkerbanden mogen worden gebruikt in de periode van 1 november tot eind maart, of tot de eerste maandag na Pasen,
 • spijkerbanden mogen ook worden gebruikt buiten deze periode als de omstandigheden op de weg dit vereisen,
 • voertuigen die zwaarder zijn dan 3,5 t en uitgerust zijn met spijkerbanden, mogen niet harder rijden dan 80 km/h.

d) Sneeuwkettingen

De verkeerswet staat toe dat er sneeuwkettingen worden gebruikt als deze geen overmatige slijtage van het wegdek veroorzaken.

winterband

Estland

Het winterseizoen in Estland duurt van 1 december tot 1 maart. In deze periode is het verplicht om op winterbanden te rijden. Deze periode kan worden verlengd of verkort als de omstandigheden op de weg dit vereisen.

a) Winterbanden

Van 1 december tot 1 maart moeten zowel de inwoners van Estland als toeristen beschikken over winterbanden.

b) Diepte loopvlakprofiel

De vereiste diepte van het loopvlakprofiel moet bij winterbanden tenminste 3 mm bedragen.

c) Spijkerbanden

 • spijkerbanden zijn niet toegestaan op voertuigen met een gewicht dat hoger is dan 3,5 t,
 • voertuigen met een massa die niet hoger is dan 3,5 t mogen spijkerbanden gebruiken,
 • het gebruik van spijkerbanden is toegestaan van 1 oktober tot 1 mei,

d) Sneeuwkettingen

Het gebruik van sneeuwkettingen is niet vereist door de verkeerswet, het bezit ervan wordt echter wel aangeraden op besneeuwde en beijsde wegoppervlakken.
 

Koop nu winterbanden

Letland

Het winterseizoen in Letland duurt van 1 december tot 1 maart.

a) Winterbanden

 • het bezit van winterbanden is verplicht in de bovengenoemde winterperiode,
 • de verplichting om winterbanden te bezitten geldt zowel voor de inwoners van Letland als voor toeristen,
 • de verplichting om winterbanden te bezitten geldt voor alle voertuigen (waaronder aanhangers), waarvan het totale gewicht niet groter is dan 3,5 t.

b) Spijkerbanden

Het gebruik van spijkerbanden is verboden in de periode van 1 mei tot 1 oktober.

c) Sneeuwkettingen

Het gebruik van sneeuwkettingen is toegestaan wanneer de wegomstandigheden dit vereisen.

Litouwen

De winterperiode in Litouwen duurt van 10 november tot 1 april.

a) Winterbanden

In de winterperiode is het gebruik van winterbanden verplicht voor voertuigen tot 3,5 t. De verplichting om winterbanden te bezitten geldt zowel voor de inwoners van Litouwen als voor toeristen.

b) Spijkerbanden

 • spijkerbanden mogen niet worden gebruikt in de periode van 10 april tot en met 31 oktober,
 • voertuigen die zich voortbewegen op spijkerbanden moeten een merkteken dragen op de achterkant van het voertuig (een gelijkzijdige driehoek met een rode rand en het symbool van een spijkerband in het midden). De lengte van de zijde van de driehoek moet 2 tot 3 mm bedragen.

c) Sneeuwkettingen

Het gebruik van sneeuwkettingen is toegestaan wanneer de wegomstandigheden dit vereisen.
 

Koop nu sneeuwkettingen

Duitsland

De winterperiode in Duitsland duurt van 1 oktober tot Pasen.

a) Winterbanden

 • in de winterperiode moeten auto's die zich voortbewegen op Duitse wegen zijn voorzien van winterbanden of vierseizoenenbanden (symbolen M+S, M.S. of M&S),
 • bij aanhouding door de politie worden chauffeurs die op zomerbanden reizen onder moeilijke winterse omstandigheden bestraft met een boete ter hoogte van 40 EUR,
 • wanneer het verkeer wordt gehinderd als gevolg van ongepaste uitrusting van de auto, dan betaalt de bestuurder een boete ter hoogte van minimaal 80 EUR en ontvangt hij 1 strafpunt,
 • als een auto op zomerbanden in de winter een ongeval veroorzaakt, kan de verzekeringsmaatschappij weigeren de kosten van de ontstane schade te dekken,
 • voertuigen met een totaalgewicht tot 3,5 t moeten (wanneer winterse omstandigheden ontstaan) zijn uitgerust met winterbanden op alle wielen, voertuigen van meer dan 3,5 t die zich onder dezelfde omstandigheden voortbewegen, moeten alleen winterbanden hebben op de aangedreven as.

b) Diepte loopvlakprofiel

De minimale diepte van het loopvlakprofiel waarop je je nog mag voortbewegen onder winterse omstandigheden op de weg, bedraagt 1,6 mm. Specialisten bevelen aan ervoor te zorgen dat de diepte van het loopvlakprofiel niet minder is dan 4 mm.

c) Spijkerbanden

Op het grondgebied van Duitsland is het gebruik van spijkerbanden verboden.

d) Sneeuwkettingen

 • sneeuwkettingen zijn verplicht onder voertuigen die rijden onder extreme weersomstandigheden en wanneer verkeersborden hiertoe verplichten,
 • bij voertuigen die zwaarder zijn dan 3,5 t moeten de kettingen gemonteerd worden op de aangedreven assen,
 • sneeuwkettingen die zijn gemonteerd op zomerbanden, zijn geen geschikte winteruitrusting,
 • de maximale rijsnelheid met gemonteerde sneeuwkettingen bedraagt 50 km/h,
 • naast sneeuwkettingen moet de bestuurder ook een schop, houweel en sleepkabel bij zich hebben.

Koop nu winterbanden

 

Tsjechië

Het winterseizoen in Tsjechië duurt van 1 november tot en met 31 maart.

a) Winterbanden

 • chauffeurs op het grondgebied van Tsjechië zijn verplicht om te rijden op winterbanden zodra zich winterse omstandigheden voordoen,
 • de verplichting om winterbanden te gebruiken duurt van 1 november tot 30 april bij het optreden van typisch winterse omstandigheden, nl. sneeuw, ijs, papsneeuw of wanneer wordt verwacht dat deze omstandigheden zich gaan voordoen, in de periode van 1 november tot 30 april moeten alle voertuigen die zwaarder zijn dan 3,5 t (zowel voor het personen- als goederenvervoer) die over wegen rijden die zijn aangeduid met "Zimni vybava" zijn uitgerust met winterbanden op alle aangedreven assen,
 • in de periode van 1 november tot 30 april moeten voertuigen met een gewicht tot 3,5 t op terreinen waar het strooien van zout verboden is, zijn uitgerust met winterbanden met een loopvlakprofiel met een diepte van meer dan 4 mm, of met sneeuwkettingen,
 • in de periode van 1 november tot 30 april moeten voertuigen met een gewicht van meer dan 3,5 t op terreinen waar het strooien van zout verboden is, zijn uitgerust met winterbanden met een loopvlakprofiel met een diepte van meer dan 6 mm op de aangedreven as en met sneeuwkettingen,
 • wanneer wordt gereisd onder omstandigheden die zijn aangeduid in het 2e punt, met een andere uitrusting dan een winteruitrusting, kan de bestuurder een boete krijgen ter hoogte van 2000 CZK (80 EUR).

b) Diepte loopvlakprofiel

 • voertuigen met een gewicht tot 3,5 t moeten zijn uitgerust met vier winterbanden met een profieldiepte van meer dan 4 mm,
 • voertuigen met een gewicht dat hoger is dan 3,5 t moeten winterbanden hebben gemonteerd op de aangedreven as en met een minimale profieldiepte van 6 mm.

c) Spijkerbanden

Op het grondgebied van Tsjechië is het rijden met spijkerbanden verboden.

d) Sneeuwkettingen

 • op het grondgebied van Tsjechië is het nodig om sneeuwkettingen aan te brengen, wanneer de heersende weersomstandigheden of verkeersborden dit vereisen,
 • wanneer bovenstaande omstandigheden zich voordoen, moeten de sneeuwkettingen verplicht om de twee wielen van de aangedreven as (bij voertuigen met drie of meer assen) worden gelegd, terwijl tegelijkertijd de snelheid van het voertuig niet hoger mag zijn dan 50 km/h.

Sneeuwkettingen verbeteren de grip van het voertuig onder extreme winterse omstandigheden.

Oostenrijk

Het winterseizoen in Oostenrijk duurt van 1 november tot 15 april.

a) Winterbanden

 • op het grondgebied van Oostenrijk zijn winterbanden verplicht onder voertuigen met een gewicht tot 3,5 t als de weersomstandigheden daarom vragen,
 • winterbanden moeten gemonteerd zijn op alle wielen en gemarkeerd met de symbolen M+S, M&S, MS,
 • een alternatief voor winterbanden zijn sneeuwkettingen die om zomerbanden zijn gelegd (minimaal op de aangedreven as), maar alleen als de heersende weersomstandigheden daarom vragen,
 • winterbanden zijn onafhankelijk van de omstandigheden, in de periode van 1 november tot 15 april verplicht voor voertuigen met een totaalgewicht dat hoger is dan 3,5 ton,
 • het niet nakomen van de winterbandenverplichting wordt bestraft met een boete ter hoogte van 35 EUR, en de bestuurder kan bij het ontstaan van gevaar of een ongeval een straf tot 5000 EUR opgelegd krijgen.

b) Diepte loopvlakprofiel

De vereiste diepte van het loopvlakprofiel bedraagt minimaal 4 mm. Voertuigen met een gewicht dat hoger is dan 3,5 t moeten zijn uitgerust met banden met een profieldiepte van meer dan 5 mm.

c) Spijkerbanden

 • spijkerbanden mogen uitsluitend worden gebruikt onder voertuigen met een totale massa die niet hoger is dan 3,5 t (in dat geval moeten ze zijn aangebracht op alle 4 de wielen van het voertuig),
 • spijkerbanden mogen niet worden gebruikt in de zomermaanden (juni, juli, augustus, september), in de overige maanden mogen spijkerbanden worden gebruikt als dit noodzakelijk is (tenzij de gouverneur van de betreffende deelstaat een verbod uitvaardigt voor dit gebied),
 • het Oostenrijkse recht staat het gebruik van spijkerbanden toe in de periode van 1 oktober tot 31 mei,
 • de toegestane snelheid op autosnelwegen na het aanbrengen van spijkerbanden mag niet hoger zijn dan 100 km/h, op provinciale wegen niet hoger dan 80 km/h en binnen de bebouwde kom niet hoger dan 50 km/h,
 • als het voertuig is uitgerust met spijkerbanden moet een aanhanger die door het voertuig wordt getrokken ook zijn uitgerust met spijkerbanden,
 • op elk voertuig dat is uitgerust met spijkerbanden moet op de achterkant een plaatje zijn aangebracht met daarop het teken voor spijkerbanden.
   

d) Sneeuwkettingen

 • elk voertuig tot 3,5 t moet in de periode van 1 november tot 15 april beschikken over sneeuwkettingen; deze mogen alleen gebruikt worden als zij het wegoppervlak niet beschadigen,
 • vrachtwagens die zwaarder zijn dan 3,5 t mogen alleen sneeuwkettingen gebruiken als dit noodzakelijk is,
 • de sneeuwkettingen moeten op minimaal 2 wielen, op de aangedreven assen worden aangebracht,
 • de kettingen moeten voldoen aan de normen ONORM en CE,
 • de kettingen moeten dusdanig worden gemonteerd dat zij steeds in contact komen met het wegdek,
 • de aanbevolen rijsnelheid van een auto met gemonteerde sneeuwkettingen bedraagt 50 km/h,
 • het aanbrengen van sneeuwkettingen is verplicht als verkeerstekens hierop wijzen,
 • het teken "Schneeketten vorgeschrieben" informeert over de verplichting om sneeuwkettingen aan te brengen.
   

Koop nu sneeuwkettingen

 

Slovenië

Het winterseizoen in Slovenië duurt van 15 november tot 15 maart.

a) Winterbanden

 • het gebruik van winterbanden is verplicht van 15 november tot 15 maart, of buiten dit seizoen (wanneer de omstandigheden op de weg hiertoe verplichten),
 • de verplichting om winterbanden te gebruiken geldt zowel voor de plaatselijke automobilisten als voor toeristen,
 • het Sloveense recht verplicht de toepassing van vier winterbanden,
 • de verkeerswet staat het gebruik van zomerbanden toe, onder voorwaarde dat je sneeuwkettingen bij je hebt in de auto,
 • als de auto niet is aangepast aan winterse omstandigheden, kan de chauffeur een boete krijgen ter hoogte van minimaal 40 EUR,
 • de chauffeur is ook verplicht om in de auto een sneeuwschep bij zich te hebben.
   

b) Diepte loopvlakprofiel

De minimale diepte van het loopvlakprofiel bedraagt bij winterbanden 3 mm.

c) Spijkerbanden

In Slovenië is het verboden om spijkerbanden te gebruiken.

d) Sneeuwkettingen

In voertuigen tot 3,5 t moeten sneeuwkettingen worden meegenomen. Als er geen winterbanden onder de auto zijn gemonteerd, is de bestuurder verplicht om sneeuwkettingen bij zich te hebben. Als hij deze niet heeft (minimaal voor de aandrijvende as), kan hem de toegang Slovenië worden geweigerd.

Auto's met een 4x4-aandrijving moeten bij permanent ingeschakelde aandrijving op minimaal één as sneeuwkettingen hebben, bij een uitgeschakelde aandrijving op de as met permanente aandrijving. Bestuurders van dit type auto moeten een klapschop of schop bij zich hebben.

Voertuigen met een gewicht boven 3,5 t en hun aanhangers moeten zijn uitgerust met winterbanden (minimaal op de aangedreven wielen) of vierseizoenenbanden. In voertuigen van dit type moeten sneeuwkettingen of vergelijkbare uitrusting voor de aangedreven wielen worden meegenomen.

Kroatië

De winterperiode in Kroatië duurt van 15 november tot 15 april. De verplichte winterse uitrusting geldt voor alle typen voertuigen.

a) Winterbanden

 • voertuigen met een totaalgewicht tot 3,5 t moeten beschikken over winterbanden op alle wielen en bovendien sneeuwkettingen bij zich hebben (minimaal voor de aangedreven as),
 • bussen en vrachtwagens moeten zijn uitgerust met winterbanden of sneeuwkettingen, minimaal op één aangedreven as.

b) Diepte loopvlakprofiel

De minimale profieldiepte van de band bedraagt 4 mm.

c) Spijkerbanden

Het gebruik van spijkerbanden is wettelijk verboden.

d) Sneeuwkettingen

 • op het grondgebied van Kroatië moet een bestuurder verplicht sneeuwkettingen in de auto hebben,
 • sneeuwkettingen zijn verplicht als er minimaal 5 centimeter sneeuw op het wegdek ligt of wanneer het wegoppervlak is bedekt met ijs. Dan moet de auto minimaal sneeuwkettingen om de aangedreven as hebben.
 • de politie kan de bestuurder verplichten om sneeuwkettingen te gebruiken of het voertuig op een plaats te zetten waar de sneeuwkettingen kunnen worden aangebracht.
   

Koop nu winterbanden

Roemenië

De winterperiode in Roemenië duurt van 1 november tot 31 maart.

a) Winterbanden

Vanaf 2011 geldt op het grondgebied van Roemenië de verplichting om winterbanden toe te passen in de periode van 1 november tot 31 maart (ingeval van winterse omstandigheden).

b) Diepte loopvlakprofiel

De diepte van het loopvlakprofiel mag niet minder zijn dan 2 mm.

c) Spijkerbanden

De verkeerswet verbiedt het gebruik van spijkerbanden onder voertuigen die zwaarder zijn dan 3,5 t.

d) Sneeuwkettingen

 • toepassing van sneeuwkettingen is verplicht voor voertuigen die zwaarder zijn dan 3,5 t, op de plaatsen die als zodanig zijn aangeduid,
 • wanneer zich moeilijke omstandigheden op de weg voordoen kan de politie voertuigen met een gewicht van meer dan 12 t verbieden verder te rijden,

Slowakije

Het winterseizoen in Slowakije duurt van 15 november tot 31 maart.

a) Winterbanden

 • winterbanden (aanduiding M+S of M&S) zijn in de winterperiode verplicht uitrusting van auto's,
 • bestelwagens tot 3,5 t moeten winterbanden op alle assen hebben (boven 3,5 t op de wielen van minimaal één as),
 • andere auto's die personen en goederen vervoeren, moeten winterbanden hebben op minimaal één aangedreven as.

b) Diepte loopvlakprofiel

De minimale profieldiepte van de band bedraagt 4 mm.

c) Spijkerbanden

Op het grondgebied van Slowakije is het gebruik van spijkerbanden verboden.

d) Sneeuwkettingen

Op het grondgebied van Slowakije moeten sneeuwkettingen worden meegenomen en het gebruik is toegestaan indien de omstandigheden of verkeerstekens dit vereisen.

Winterbanden garanderen veiligheid onder winterse omstandigheden.

Bosnië en Herzegovina

De winterperiode in Bosnië en Herzegovina duurt van 15 november tot 15 april.

a) Winterbanden

 • het gebruik van winterbanden is verplicht van 15 november tot 15 april, onafhankelijk van de heersende omstandigheden,
 • banden die zijn voorzien van de symbolen MS, M+S, M&S of een berg met 3 met sneeuw bedekte bergtoppen, worden erkend als winterbanden,
 • voertuigen met een gewicht tot 3,5 t moeten winterbanden hebben gemonteerd op alle wielen,
 • voertuigen met een gewicht dat hoger is dan 3,5 t moeten minimaal 2 winterbanden hebben gemonteerd op de aangedreven as,
 • als de auto niet is uitgerust voor winterse omstandigheden kun je een bekeuring krijgen van 40 tot maar liefst 200 KM.

b) Diepte loopvlakprofiel

De diepte van het loopvlakprofiel van banden die in de winter worden gebruikt mag niet minder zijn dan 4 mm.

c) Spijkerbanden

Het gebruik van spijkerbanden is verboden.

d) Sneeuwkettingen

 • sneeuwkettingen moeten gedurende de hele winterperiode worden meegenomen in de auto,
 • het is toegestaan om sneeuwkettingen op zomerbanden te gebruiken als alternatief voor winterbanden – dit geldt echter alleen voor de aangedreven as, auto's moeten minimaal één paar sneeuwkettingen hebben (voor de aangedreven as),
 • bussen en vrachtwagens die in Bosnië en Hercegovina rijden moeten ook een sneeuwschep bij zich hebben.

Servië

a) Winterbanden

In Servië is het verplicht om op alle 4 de wielen winterbanden te gebruiken in de periode van 1 november tot 1 april. In bergachtige gebieden zijn daarnaast ook sneeuwkettingen verplicht.

b) Spijkerbanden

Het gebruik van spijkerbanden is in Servië wettelijk verboden.

c) Sneeuwkettingen

 • bestuurders zijn verplicht om sneeuwkettingen te gebruiken in de bergen (indien de omstandigheden dit vereisen),
 • chauffeurs van vrachtwagens en bussen zijn verplicht om in het voertuig sneeuwscheppen mee te nemen.

Turkije

Het winterseizoen in Turkije duurt van 1 december tot 1 april.

a) Winterbanden

In Turkije is het gebruik van winterbanden verplicht in 54 geselecteerde provincies. Bestuurders die zich niet houden aan dit voorschrift kunnen een boete krijgen ter hoogte van 77 YTL. Nadat zij een dergelijke boete hebben gekregen, zijn bestuurders verplicht om de uitrusting van hun auto binnen 7 dagen aan te passen aan de geldende voorschriften. Indien na een tweede controle de auto nog steeds niet voldoende is uitgerust, wordt hij uit het verkeer genomen.

b) Spijkerbanden

In Turkije is het verboden om spijkerbanden te gebruiken. Op wegen waar bijzonder veel ijs ligt kan het gebruik van spijkerbanden tijdelijk worden toegestaan.

c) Sneeuwkettingen

Ten tijde van moeilijke winterse omstandigheden moet de bestuurder sneeuwkettingen bij zich hebben.

Als je weet in welk land je winterbanden moet gebruiken, voorkom je bekeuringen.

Bijzondere situaties voor toepassing van winterbanden

Spanje

a) Winterbanden

 • in Spanje is het gebruik van winterbanden niet verplicht, tenzij verkeersborden hiertoe verplichten.
 • bij Koninklijk Decreet kan hiervan worden afgeweken. Dit decreetkan de verplichting opleggen om winterbanden te gebruiken indien de weersomstandigheden dit vereisen,

b) Diepte loopvlakprofiel

De minimale profieldiepte die vereist is om veilig te rijden in Spanje bedraagt 1,6 mm.

c) Spijkerbanden

 • het gebruik van spijkerbanden is mogelijk wanneer bij Koninklijk Decreet een dergelijke verplichting is opgelegd in verband met moeilijke weersomstandigheden op de wegen,
 • het gebruik van spijkerbanden met spijkers die niet langer zijn dan 2 mm is alleen toegestaan op beijsde wegen,
 • er bestaan geen voorschriften voor maximumsnelheden en de perioden waarin spijkerbanden mogen worden gebruikt.

d) Sneeuwkettingen

 • het gebruik van sneeuwkettingen door voertuigen tot 3,5 t is alleen toegestaan op beijsde of besneeuwde wegen indien de autoriteiten of verkeersborden dit toestaan,
 • het Spaanse recht bevat geen regeling voor het gebruik van sneeuwkettingen, noch voor maximale snelheden waarmee gereden mag worden op sneeuwkettingen.

Frankrijk

Het winterseizoen in Frankrijk duurt van 1 november tot 31 maart.

a) Winterbanden

 • in Frankrijk zijn winterbanden niet verplicht (tenzij verkeersborden dit gebieden),
 • veel chauffeurs passen steeds vaker winterbanden toe, vanwege de steeds zwaardere winters in dit land,
 • de Franse Alpen vormen hierop een uitzondering, hier moeten chauffeurs zonder uitzondering winterbanden toepassen. Als men zich niet houdt aan het gebod voor winteruitrusting (winterbanden, sneeuwkettingen) door verkeersborden, kan dit leiden tot een boete ter hoogte van 135 EUR.

b) Diepte loopvlakprofiel

De minimale profieldiepte van de band bedraagt 3,5 mm.

c) Spijkerbanden

 • op sommige wegen bestaat de verplichting om spijkerbanden te gebruiken,
 • het gebruik van spijkerbanden bij voertuigen tot 3,5 t is toegestaan in de periode van 11 november tot de laatste zondag van maart, en kan afhankelijk van de weersomstandigheden worden verlengd,
 • de toegestane snelheid van een auto op spijkerbanden mag niet meer bedragen dan 90 km/h buiten de bebouwde kom en 50 km/h binnen de bebouwde kom,
 • bij toepassing van spijkerbanden is de chauffeur verplicht een plaatje aan te brengen op de achterkant van zijn voertuig dat wijst op de snelheidsbeperking,
 • toepassing van spijkerbanden is niet toegestaan voor voertuigen met een laadvermogen van meer dan 3,5 t, uitgezonderd een aantal bijzondere situaties.

d) Sneeuwkettingen

 • op sommige wegen bestaat de verplichting om sneeuwkettingen te gebruiken,
 • het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht, wanneer er verkeersborden staan die dit gebieden, het overtreden van dit gebod wordt bestraft met een bekeuring,
 • sneeuwkettingen moeten worden aangebracht op voertuigen die gebruik maken van besneeuwde wegen of wegen die zijn aangeduid met het teken: „Equipements speciaux obligatoires”.

Koop nu sneeuwkettingen

Zwitserland

Het winterseizoen in Zwitserland duurt van 1 november tot 30 april.

a) Winterbanden

 • in Zwitserland is geen wettelijke verplichting voor het gebruik van winterbanden (tenzij verkeersborden dit gebieden), maar hun montage wordt aanbevolen bij typisch winterse omstandigheden,
 • bij een eventueel ongeval kan een bestuurder die geen winterbanden onder zijn auto heeft gemonteerd, worden aangemerkt als medeschuldig.

b) Diepte loopvlakprofiel

De minimale profieldiepte van de winterbanden bedraagt 1,6 mm.

c) Spijkerbanden

 • het gebruik van spijkerbanden is op de meeste wegen in Zwitserland verboden,
 • de toegestane snelheid van een auto op spijkerbanden mag niet meer bedragen dan 80 km/h buiten de bebouwde kom en 50 km/h binnen de bebouwde kom,
 • spijkerbanden mogen alleen worden toegepast in voertuigen tot 7,5 t (in de periode van 1 november tot 30 april).

d) Sneeuwkettingen

het gebruik van sneeuwkettingen is niet wettelijk verplicht,
op het grondgebied van Zwitserland zijn plaatsen waar verkeersborden verplichten tot toepassing van sneeuwkettingen,
het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht op wegen die zijn aangeduid met „Chaines a neige obligatoires”,
in Zwitserland is het niet verplicht om sneeuwkettingen mee te nemen in de auto, dit wordt echter wel aanbevolen in verband met de mogelijkheid van onverwachte sneeuwval in de zomer,
chauffeurs zijn verplicht om sneeuwkettingen te gebruiken in gebieden waar zich de gebodsborden bevinden,
de sneeuwkettingen moeten in ieder geval op de aangedreven wielen worden aangebracht.

Italië

Het winterseizoen in Italië duurt van begin november tot eind maart.

a) Winterbanden

 • in Italië is het gebruik van winterbanden niet verplicht, met uitzondering van enkele wegen (verkeersborden gebieden daar het gebruik van sneeuwkettingen),
 • op sommige wegen in het noorden van het land wordt het gebruik van winterbanden bijzonder aanbevolen vanwege de veranderlijke weersomstandigheden,
 • voertuigen die zijn uitgerust met een antislip systeem zijn vrijgesteld van de verplichting om winterbanden te hebben, zij mogen nl. gebruikmaken van zomerbanden met sneeuwkettingen.

Samenvattend: er bestaat geen landelijke verplichting voor het gebruik van winterbanden. Alles is afhankelijk van de regio, de omstandigheden en de betreffende weg. Op sommige wegen in het noorden en bepaalde wegen in het zuiden bestaat er een verplichting. Het bezit van winterbanden is naast op autowegen ook vereist op veel provinciale wegen. Wij raden aan de verkeersborden goed te observeren, omdat de beheerders van de autowegen en regionale autoriteiten sinds 2010 het recht hebben om zelf te besluiten over de verplichting tot het gebruik van winterbanden en de duur ervan. Wij raden daarom aan om bij een reis naar Italië winterbanden te monteren, ondanks het ontbreken van een algehele verplichting. Het kan gebeuren dat je op een weg terechtkomt waar het hebben van dergelijke banden noodzakelijk is.

b) Diepte loopvlakprofiel

De minimale profieldiepte van de band bedraagt 1,6 mm.

c) Spijkerbanden

 • het gebruik van spijkerbanden door auto's tot 3,5 t is toegestaan in de periode van 15 november tot 15 maart, indien de verkeersborden dit gebieden,
 • spijkerbanden moeten worden gemonteerd op alle wielen van het voertuig en de eventuele aanhanger,
 • het aanbrengen van spatlappen wordt aanbevolen,
 • de snelheid op autowegen mag niet hoger zijn dan 120 km/h, buiten de bebouwde kom 90 km/h en binnen de bebouwde kom 50 km/h.

d) Sneeuwkettingen

 • de verplichting om sneeuwkettingen aan te brengen wordt geregeld door gebodsborden langs bepaalde wegen,
 • in regio's waar sneeuwkettingen verplicht zijn, mag je of sneeuwkettingen, of winterbanden gebruiken,
 • in de regio Val d’Aoste geldt van 15 oktober tot 15 april een verplichting om sneeuwkettingen mee te nemen.

Koop nu winterbanden

Montenegro

Het winterseizoen in Montenegro duurt van 15 november tot 1 april.

a) Winterbanden

 • het is verplicht om een voertuig uit te rusten met winterbanden gedurende de hele winterperiode, onafhankelijk van de heersende omstandigheden op de weg,
 • banden die zijn voorzien van de symbolen MS, M+S, M&S worden erkend als winterbanden.

b) Diepte loopvlakprofiel

De diepte van het loopvlakprofiel van winterbanden mag niet minder zijn dan 4 mm.

c) Spijkerbanden

Op het grondgebied van Montenegro is het rijden met spijkerbanden verboden.

d) Sneeuwkettingen

 • het meenemen van sneeuwkettingen is wettelijk verplicht (in een aantal dat voldoende is om de wielen op de aangedreven as uit te rusten),
 • een chauffeur die geen sneeuwkettingen in zijn uitrusting heeft, kan een boete krijgen ter hoogte van 80 tot 300 EUR,
 • bovendien zijn chauffeurs van vrachtwagens en bussen verplicht om in het voertuig sneeuwscheppen en zakken met zand mee te nemen.

Het is de moeite waard om winterbanden toe te passen

Geen verplichte toepassing van winterbanden

Groot-Brittannië

a) Winterbanden

 • in Groot-Brittannië zijn winterbanden niet verplicht,
 • chauffeurs uit regio's waar winterse weersomstandigheden voor kunnen komen, monteren winterbanden onder hun auto's, bv. In Schotland, het Penninisch Gebergte of Cumbria

b) Diepte loopvlakprofiel

 • de minimale diepte van het loopvlakprofiel bij personenauto's met een gewicht tot 3,5 t bedraagt 1,6 mm,
 • de minimale diepte van het loopvlakprofiel bij bestelauto's met een laadvermogen van meer dan 3,5 t bedraagt 1 mm,

c) Spijkerbanden

Spijkerbanden zijn alleen toegestaan onder moeilijke omstandigheden en als zij het wegdek niet beschadigen.

d) Sneeuwkettingen

 • in Groot-Brittannië bestaan geen voorschriften die het gebruik van sneeuwkettingen verplichten,
 • bij moeilijke wegomstandigheden (ijs, sneeuw) mogen sneeuwkettingen worden gebruikt, onder voorwaarde dat de oppervlakte waarover wordt gereden niet beschadigd raakt.

Ierland

a) Winterbanden

in Ierland zijn er geen voorschriften die het gebruik van winterbanden verplicht stellen,
specialisten raden aan om toch een set winterbanden aan te schaffen, in verband met de steeds vaker optredende winters met sneeuw en vorst.

b) Diepte loopvlakprofiel

De minimale profieldiepte van de winterbanden bedraagt 1,6 mm.

c) Spijkerbanden

Het gebruik van spijkerbanden is toegestaan. De maximale snelheid van een auto met spijkerbanden is 96 km/h (provinciale weg) en 112 km/h (autosnelweg).

d) Sneeuwkettingen

In Ierland bestaat geen verplichting voor het toepassen van sneeuwkettingen, maar het is wel toegestaan.
 

Koop nu sneeuwkettingen

 

Portugal

a) Winterbanden

In Portugal bestaat geen verplichting voor het toepassen van winterbanden onder de auto.

b) Spijkerbanden

Op het grondgebied van Portugal is het gebruik van spijkerbanden verboden, tenzij verkeersborden anders aangeven.

c) Sneeuwkettingen

Sneeuwkettingen zijn verplicht voor alle voertuigen die zich verplaatsen in berggebieden, indien concrete voorschriften en verkeersborden dit gebieden.

Nederland

a) Winterbanden

 • het gebruik van winterbanden is in Nederland niet verplicht,
 • ondanks dat het bezit van winterbanden niet verplicht is, raden specialisten aan om toch gebruik te maken van deze banden (moeilijke winterse omstandigheden doen zich steeds vaker voor),
 • in de buurt van de grens met Duitsland kan een bestuurder sneeuw verwachten. In verband daarmee maakt het bezit van winterbanden het rijden zeker makkelijker.

b) Diepte loopvlakprofiel

De minimale profieldiepte van de band bedraagt 1,6 mm.

c) Spijkerbanden

Er bestaat geen verbod, noch toestemming voor het gebruik van spijkerbanden.

d) Sneeuwkettingen

Het gebruik van sneeuwkettingen is niet toegestaan.

Banden met de aanduiding M+S en het symbool van een berg met een sneeuwvlok zijn in de meeste landen voldoende als winteruitrusting.

België

Het winterseizoen in België duurt van 1 november tot 31 maart.

a) Winterbanden

 • in België bestaat er geen verplichting voor het rijden op winterbanden, maar het gebruik is toegestaan in de periode van 1 oktober tot 30 april,
 • vanwege de steeds koudere en sneeuwrijkere winters raden specialisten aan om winterbanden te gebruiken in België.

b) Diepte loopvlakprofiel

De minimale diepte van het loopvlakprofiel bedraagt volgens de wettelijke voorschriften 1,6 mm (de aanbevolen diepte bedraagt minimaal 3 mm).

c) Spijkerbanden

spijkerbanden mogen alleen worden toegepast in de periode van 1 november tot 31 maart onder voertuigen tot 3,5 t en hulpvoertuigen onder voorwaarde dat een speciale vergunning is verkregen,
voertuigen die zijn uitgerust met spijkerbanden mogen niet harder rijden dan 90 km/h op autosnelwegen en vierbaanswegen en 60 km/h op andere wegen.

d) Sneeuwkettingen

het meenemen van sneeuwkettingen is niet verplicht,
sneeuwkettingen mogen alleen worden gebruikt op met sneeuw of ijs bedekte oppervlakte.

Luxemburg

Het winterseizoen in Luxemburg duurt van 1 december tot 31 maart.

a) Winterbanden

 • winterbanden zijn in dit land verplicht als zich typisch winterse omstandigheden voordoen, namelijk ijzel, sneeuw, ijs, rijp. Deze verplichting wordt gehandhaafd sinds 1 oktober 2012 en geldt zowel voor de inwoners van dit land, als voor toeristen (ook voor degenen die alleen door dit land heen rijden),
 • bestuurders van vrachtwagens, bussen en touringcars hoeven de winterbanden alleen verplicht op de aangedreven as te monteren.
   

b) Diepte loopvlakprofiel

De minimale profieldiepte bedraagt 1,6 mm.

c) Spijkerbanden

Het gebruik van spijkerbanden is toegestaan in de periode van 1 december tot 31 maart voor voertuigen met een gewicht tot 3,5 t, maar alleen op beijsde en besneeuwde wegen.

d) Sneeuwkettingen

Het bezitten en meenemen van sneeuwkettingen is niet verplicht.
 

 

Koop nu winterbanden

Polen

De winterperiode in Polen duurt van 1 november tot 1 april.

a) Winterbanden

 • in Polen zijn geen voorschriften die chauffeurs verplichten winterbanden onder hun auto te monteren,
 • echter in verband met de steeds vaker optredende strenge winters wordt het gebruik van winterbanden aanbevolen.

b) Diepte loopvlakprofiel

De minimale diepte van het loopvlakprofiel bedraagt wettelijk gezien 1,6 mm. Voor een juiste afvoer van water en sneeuw in het winterseizoen wordt echter aanbevolen om banden te gebruiken waarvan de inkepingen minimaal 3-4 mm diep zijn.

c) Spijkerbanden

In Polen is het verboden om spijkerbanden te gebruiken.

d) Sneeuwkettingen

in Polen is het niet verplicht om sneeuwkettingen in de auto mee te nemen,
verkeersborden informeren over de verplichting om sneeuwkettingen te gebruiken (bv. in de bergen).

Hongarije

a) Winterbanden

In Hongarije een is het bezit van winterbanden niet verplicht.

b) Diepte loopvlakprofiel

De minimale diepte van het loopvlakprofiel moet bij winterbanden tenminste 1,6 mm bedragen.

c) Spijkerbanden

Het recht laat het gebruik van spijkerbanden niet toe.

d) Sneeuwkettingen

 • het gebruik van sneeuwkettingen is alleen toegestaan als er voldoende sneeuw of ijs op de wegen ligt, zodat de oppervlakte beschermd is tegen beschadiging,
 • specialisten raden aan om in de wintertijd sneeuwkettingen in de auto mee te nemen,
 • een auto die is uitgerust met sneeuwkettingen mag niet harder rijden dan 50 km/h,
 • wanneer bij de grensovergang het teken „Mandatory use of snow chains” staat, mogen alleen auto's die zijn uitgerust met sneeuwkettingen Hongarije binnenkomen,
 • toepassing van sneeuwkettingen op droge wegen wordt bijzonder streng beboet.
   

Koop nu sneeuwkettingen

Albanië

a) Winterbanden

 • er is geen wettelijke verplichting voor het gebruiken van winterbanden,
 • tegelijkertijd bepaalt de wet dat alleen op zomerbanden gereden mag worden als er sneeuwkettingen zijn gemonteerd op de aangedreven as.

b) Diepte loopvlakprofiel

De diepte van het loopvlakprofiel van de zomerbanden mag niet minder zijn dan 4 mm om te worden toegelaten voor gebruik in de winter.

Griekenland

a) Winterbanden

Er is geen verplichting voor het gebruiken van winterbanden.

b) Diepte loopvlakprofiel

De diepte van het loopvlakprofiel die banden moeten hebben om rustig te kunnen rijden over de wegen moet minimaal 1,6 mm bedragen.

c) Spijkerbanden

Er zijn geen voorschriften die het gebruik van spijkerbanden regelen.

d) Sneeuwkettingen

Het gebruik van sneeuwkettingen is alleen toegestaan als er voldoende sneeuw of ijs op de wegen ligt, zodat de oppervlakte beschermd is tegen beschadiging.

In sommige regio's kan het monteren van winterbanden noodzakelijk blijken.

Macedonië

a) Winterbanden

 • winterbanden moeten, ondanks dat zij niet verplicht zijn,
 • gebruikt worden in de periode van 15 november tot 15 maart,
 • de bestuurder moet ook een schop bij zich hebben.

b) Diepte loopvlakprofiel

De diepte van het loopvlakprofiel van de winterbanden mag niet minder zijn dan 4 mm.

c) Spijkerbanden

Op het grondgebied van Macedonië is het rijden met spijkerbanden verboden.

d) Sneeuwkettingen

In de periode van 15 oktober tot en met 15 maart moeten alle voertuigen die niet zijn uitgerust met winterbanden sneeuwkettingen bij zich hebben.

Bulgarije

a) Winterbanden

 • in Bulgarije bestaat geen verplichting voor het toepassen van winterbanden onder de auto,
 • specialisten raden aan om winterbanden te monteren voordat je vertrekt naar Bulgarije, vanwege de steeds vaker voorkomende koude en sneeuwrijke winters in Oost-Europa.

b) Spijkerbanden

Het gebruik van spijkerbanden is wettelijk verboden.

c) Sneeuwkettingen

 • het gebruik van sneeuwkettingen is alleen toegestaan wanneer de wegomstandigheden dit vereisen, of wanneer een verkeersbord het omleggen van sneeuwkettingen gebiedt.
 • in de periode van 1 november tot 31 maart moet je sneeuwkettingen meenemen in het voertuig,
 • het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht bij het rijden op bergwegen,
 • de sneeuwkettingen moeten minimaal op twee aangedreven wielen worden gemonteerd,
 • het is mogelijk dat auto's die geen winterse uitrusting hebben niet worden toegelaten op sommige routes in Bulgarije, of helemaal niet worden toegelaten in het land,

Denemarken

a) Winterbanden

Het bezit van winterbanden in Denemarken is niet verplicht. Specialisten raden echter aan om wel winterbanden te gebruiken vanwege de moeilijke winterse omstandigheden.

b) Diepte loopvlakprofiel

De minimale profieldiepte bedraagt 1,6 mm voor voertuigen tot 3,5 t en 1 mm voor voertuigen met een groter laadvermogen.

c) Spijkerbanden

Het gebruik van spijkerbanden door auto's tot 3,5 t is toegestaan in de periode van 1 november tot 15 april (in dat geval bedraagt de maximale snelheid 80 km/h op provinciale wegen en 110 km/h op autosnelwegen). Als ze worden gebruikt, moeten ze worden gemonteerd op alle wielen.

d) Sneeuwkettingen

Het gebruik van banden met sneeuwkettingen is toegestaan in de periode van 1 november tot 15 april (in dat geval bedraagt de maximale snelheid 80 km/h op provinciale wegen en 110 km/h op autosnelwegen).
 

Koop nu winterbanden

 

 

Wat vindt u over dit artikel?
Beoordeel ons

Bedankt
Voeg commentaar toe
(Let op: de inhoud van de geplaatste berichten wordt gemodereerd)