Controleer uw bestelling
Vul uw bestelnummer en achternaam in het geval van de particulier of BTW in het geval van het bedrijf.

Controleer status

Controleer uw bestelstatus

Fabrieksgarantie

Garantie voorwaarden
 

Garantie wordt verleend voor de duur van 24 maanden vanaf de datum van aankoop, maar niet langer dan tot de volledige slijtage, aangegeven met door de slijtage-indicator (TWI). De garantie dekt alleen defecten die voorkomen uit foutieve productie. Eenzijdig of gedeeltelijk versleten tot TWI-waarde van de band wordt behandeld als geheel versleten en niet vallend onder de garantie.

Garantie geldt niet voor gebreken veroorzaakt door:
- Mechanische schade (piercing, snijden)
- Onjuiste gebruik
- Onjuiste montage
- Slechte technische staat van het voertuig
- Verkeerde opslag

De klacht wordt ingediend bij het desbetreffende verkooppunt.

De klacht is gegrond in geval van productiefouten (slecht vakmanschap, materiaal- of structurele gebreken). De klant ontvangt in zo’n geval schadevrije goederen of terugbetaling tot de factuurwaarde.