Controleer uw bestelling
Vul uw bestelnummer en achternaam in het geval van de particulier of BTW in het geval van het bedrijf.

Controleer status

Controleer uw bestelstatus

Privacybeleid

   

Inleiding

Oponeo.nl met zetel op ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, Polen; tel. 020 790 2079, respecteert als Gegevensbeheerder het recht van de Gebruikers op privacy. Het bedrijf besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruikers en wendt de juiste technologische oplossingen aan om te voorkomen dat de privacy van de Gebruikers door derden wordt verstoord. Om de volledige transparantie van de verwerking van persoonsgegevens te garanderen, leggen de bepalingen van onderhavig Beleid vast welke gegevens over de Gebruikers verzameld worden, waarvoor ze gebruikt worden en aan wie ze ter beschikking worden gesteld.

De basisregelgeving volgens dewelke Oponeo.nl de persoonsgegevens van de Gebruikers verwerkt, is de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna genoemd „AVG”, „Algemene Verordening Gegevensbescherming”.


 

Persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken en producten bestellen zonder u te hoeven aanmelden door middel van het registreren van een account.
Iedere gebruiker die een bestelling wil plaatsen moet eerst een verzendformulier invullen.

De basis voor het verwerken van de persoonsgegevens in de hierboven genoemde gevallen is de instemming van de persoon (art. 6 par. 1 let. a van AVG). Men dient eraan te denken dat het geven van de toestemming door de Gebruiker voor het verwerken door OPONEO.NL van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden volledig vrijwillig is en elke toestemmig voor de verwerking van persoonsgegevens op gelijk welk ogenblik kan worden ingetrokken. Zo zullen de gegevens van de Gebruiker door Oponeo.be worden verwerkt tot het ogenblik dat de toestemming door de Gebruiker wordt ingetrokken. De enige uitzondering is de deelname aan een wedstrijd; in dit geval wordt de periode voor de verwerking van de gegevens beperkt tot de duur van de actie en de verrekening ervan (dit sluit het recht op het intrekken van de toestemming en dus het afzien van deelname aan de wedstrijd op om het even welk ogenblik niet uit). De ontvangers van de gegevens kunnen zijn: entiteiten die de website Oponeo.be onderhouden, entiteiten verantwoordelijk voor het voeren van de wedstrijd, leveranciers van marketingdiensten, postorderbedrijven, accountantskantoren, bedrijven die betalingsdiensten leveren, assemblagepunten.

In het geval van het verrichten van een aankoop of het gebruik van andere diensten die door Oponeo.be worden aangeboden, is de uitvoering van het contract de basis voor de verwerking van de gegevens van de Gebruiker (art. 6 par. 1 let. b van AVG). Zo zullen de gegevens van de Gebruikers worden verwerkt totdat de bestelling of de dienst is afgehandeld en de claims zijn verlopen. De ontvangers van de gegevens kunnen zijn: postorderbedrijven, accountantskantoren, leveranciers van goederen, assemblagepunten, leveranciers van informaticaoplossingen, bedrijven die betalingsdiensten leveren, banken, verzekeringsmaatschappijen, incassobureaus, bedrijven die marketingdiensten leveren, leveranciers van magazijndiensten, leveranciers van telecommunicatiediensten, bedrijven die documenten recycleren, bevoegde overheidsinstanties, advocatenkantoren.

 

Verwijdering van het account van de gebruiker

Elke Gebruiker, die een winkelaccount heeft aangemaakt, mag op gelijk welk ogenblik vragen dit account te verwijderen. Het account wordt onmiddellijk of na de afhandeling van de bestellingen die eraan toegewezen zijn, verwijderd. Alle gegevens worden verwijderd, ook het e-mailadres wordt verwijderd uit de database van Oponeo.be.
Het herstellen van dit account is niet mogelijk, de Klant zal opnieuw een account moeten aanmaken en alle gegevens invoeren.
 

Publiek beschikbare gegevens

Persoonsgegevens die worden verstrekt tijdens het plaatsen van commentaren bij producten en het toevoegen van een advertentie, zijn beschikbaar voor alwie de websites die deze gegevens bevatten, bezoeken.


Gebruikersaccount verwijderen

Elke Gebruiker, die een winkelaccount heeft aangemaakt, mag op gelijk welk ogenblik vragen dit account te verwijderen. Het account wordt onmiddellijk of na de afhandeling van de bestellingen die eraan toegewezen zijn, verwijderd. Alle gegevens worden verwijderd, ook het e-mailadres wordt verwijderd uit de database van Oponeo.be.
Het herstellen van dit account is niet mogelijk, de Klant zal opnieuw een account moeten aanmaken en alle gegevens invoeren.


 

 

Commentaren van klanten

Commentaren die door Klanten onder de producten worden geplaatst en die een beoordeling van de winkel zijn (eveneens die welke verstuurd worden naar het e-mailadres van de winkel) worden eigendom van het bedrijf Oponeo.nl en mogen in zulke of verkorte vorm worden gebruikt voor de promotie van de winkel of de producten die er zich in bevinden.

Deze commentaren zullen nooit ondertekend worden met volledige voor- en familienaam, tenzij de Klant hiermee heeft ingestemd of deze gegevens zelfstandig heeft ingebracht. Oponeo.nl is niet aansprakelijk voor de persoonsgegevens die door Klanten in de commentaren worden geplaatst. We verbinden ons er eveneens toe de commentaren niet te vervormen en ze niet in een andere context of voor de promotie van een ander product te gebruiken dan de intentie van de auteur was.

De opinies uitgedrukt in de commentaren blijven opinies van Klanten, en niet van medewerkers van het bedrijf Oponeo.nl.

 

 

Gegevensveiligheid

De online winkel www.oponeo.nl is gebouwd op basis van de nieuwste technologieën naar het voorbeeld van oplossingen die zich over de hele wereld bewezen hebben. De technische en organisatorische mechanismen van de bescherming van persoonsgegevens worden geselecteerd rekening houdend met de aard, de reikwijdte, de context en de doeleinden van de verwerking alsook het risico van de schending van rechten of de vrijheid van natuurlijke personen met verschillende waarschijnlijkheid en verschillend gewicht, volgens de geïdentificeerde bedreigingen.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Als men gebruik wil maken van bepaalde functies van ons systeem, dan dient men zich te registreren. Tijdens de registratie zal worden gevraagd naar het e-mailadres dat de Klant op ons portaal zal gebruiken, een wachtwoord, pseudoniem en persoonsgegevens.

Voordat we aankooptransacties voor goederen in onze winkel kunnen verrichten, vragen we de Klant om diens voornaam, familienaam, woonadres, telefoonnummer en de gegevens van de betaalmethode, bijv. het type kredietkaart, nummer van de kredietkaart, vervaldatum, CVV-nummer.

Elke keer minimaliseren we de reikwijdte van de verzamelde gegevens door enkel om die gegevens te vragen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het doel van de verwerking.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Tijdens uw bezoek aan onze website wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen.

 

Gegevens die verzameld zijn bij het opnemen van contact

Uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, e-mailadres enz.), worden door ons verzameld als u contact met ons opneemt via onze website, telefoon of e-mail.

   

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

De persoonsgegevens van de Gebruikers worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met het doel van de verwerking, waarover ze worden ingelicht. Het gebeurt dat de gegevens aan andere entiteiten beschikbaar worden gemaakt, maar enkel in de gevallen dat dit noodzakelijk is voor de realisatie van het doel van de verwerking („ontvangers van de gegevens”).

De gegevens die verzameld worden tijdens aankooptransacties worden gebruikt om de transacties, waaronder het innen van geld van de Klant en het versturen van de bestelde goederen, te realiseren. De gegevens van de Klant kunnen met dit doeleinde worden doorgegeven aan een bedrijf dat betalingsverrichtingen uitvoert voor het belasten van je kredietkaart of aan een transportbedrijf voor het afleveren van de zending.

Indien je je hebt aangemeld voor onze Nieuwsbrief of op een andere manier hebt ingestemd deze te ontvangen, dan zullen we je gegevens gebruiken om je te abonneren op onze Nieuwsbrief.

Automatisch verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om het gedrag van Gebruikers op onze website te analyseren, demografische gegevens over onze Gebruikers te verzamelen of om de inhoud van onze websitepagina’s te personaliseren. Deze gegevens worden automatisch over elke Gebruiker verzameld.

In het geval van een schending van de Voorschriften van ons portaal, het overtreden van de wet of wanneer de wettelijke bepalingen dit vereisen, kunnen we je gegevens ter beschikking stellen van de gerechtelijke autoriteiten.

 

Hoe kunnen we contact met u opnemen?

Een Klant die een aankooptransactie voor goederen heeft verricht, kan van ons een e-mail of SMS-bericht aangaande de stand van de afhandeling van de bestelling ontvangen. We kunnen eveneens telefonisch contact opnemen.

Als een Klant zich aanmeldt voor onze Niewsbrief of anderszins heeft ingestemd met de ontvangst ervan, dan ontvangt deze van ons een abonnement op de Nieuwsbrief in overeenstemming met wat de Klant heeft aangevraagd. De Gebruiker kan zich op gelijk welk moment afmelden voor de Nieuwsbrief door hiervoor de juiste link te gebruiken die zich in de voettekst van elke Nieuwsbrief bevindt. Hier gaan geen kosten mee gepaard naast de kosten die voortvloeien uit het contract dat afgesloten werd met de internetprovider.

 

Het gebruik van cookies

Cookies is informatie die door de server op jullie computer wordt opgeslagen. De informatie uit de cookies laat toe de weergave van een website aan te passen aan de interesses van de Klant (beslist bijv. over de inhoud van reclame die op het portaal verschijnt). Cookies zijn ook een hulpmiddel voor het verzamelen van gegevens over de populariteit van een bepaalde website.

We gebruiken twee soorten cookies:
- sessiecookies – staan op het apparaat totdat men zich afmeldt van de website of de optie voor het opslaan van cookies in een bepaalde webbrowser uitschakelt,
- permanente cookies – blijven op het apparaat gedurende de periode aangegeven in de cookie-instellingen in de opties van de webbrowser of totdat ze handmatig worden verwijderd door de Gebruiker.

Doorgaans staat de software standaard de werking van cookies toe. Ze kunnen echter op elk ogenblik uitgeschakeld worden (alle browsers hebben deze optie). Het beperken van het gebruik van cookies kan soms een invloed hebben op bepaalde functies die op de website zijn geplaatst.

Cookies brengen het computersysteem van de Klant niet in gevaar. Ze voeren naamloze identificatie uit en bevatten meestal alleen de naam van het internetportaal waar ze vandaan komen, hun opslagtijd op het eindapparaat en een uniek nummer.

Cookies kunnen persoonsgegevens bevatten als ze op ons portaal zijn geplaatst. Deze gegevens worden door ons doeltreffend beschermd en onbevoegden hebben er geen toegang toe. Deze informatie wordt alleen gebruikt bij het uitvoeren van bepaalde specifieke handelingen die geaccepteerd werden (bijv. bij de afhandeling van een bestelling). De cookies bevatten enkel informatie die nodig is voor de goede uitvoering van onze diensten.

 

 

Veiligheidsregels

Indien de Gebruiker gebruik maakt van één computer samen met andere personen, dan dient deze, nadat hij gebruik gemaakt heeft van de diensten www.oponeo.nl, waarvoor hij moet inloggen, uit te loggen, opdat niemand zijn gegevens of informatie zou kunnen zien, er gebruik van zou kunnen maken of deze zou kunnen wijzigen. Tegelijk raden we aan het automatisch onthouden van wachtwoorden in de opties van de webbrowser uit te schakelen.

We verzoeken jullie voorzichtig te zijn met het ter beschikking stellen van gegevens, vooral jullie wachtwoord, aan derden.

 

Aanpassen Privacybeleid

OPONEO.PL S.A. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

Contact

De persoonsgegevens verzameld in overeenstemming met de doeleinden bepaald in onderhavig Beleid worden verwerkt voor de periode die nodig is om een bepaald doel te bereiken alsook, voor het veiligstellen van de belangen van de Gegevensbeheerder, totdat de claims zijn verlopen.

In het geval van bijkomende vragen, verzoeken we jullie contact met ons op te nemen door gebruik te maken van het contactformulier op onze website, via e-mail info@oponeo.nl, of per post naar het adres OPONEO.PL S.A., ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz.