Wie de ontwikkelingen in de auto-industrie en mobiliteit volgt, heeft gemerkt dat er een nieuwe afkorting aan het jargon toegevoegd is. Het gaat hier om EASCY, een afkorting die we te danken hebben aan het rapport van PwC. Niet zomaar een rapport: een rapport met de vijf trends die de automotivesector transformeren. Het gaat om de ontwikkelingen binnen de sector tot 2030 en in het omvangrijke rapport van het accountants- en belastingadviseursbedrijf.

smart mobility

Wat is EASCY en waarom is het belangrijk?

EASCY is een afkorting voor de vijf trends die we de aankomende jaren gaan zien op het gebied van mobiliteit. De trends zijn de volgende:

  • Elektrisch;

  • Autonoom;

  • Shared;

  • Connected;

  • (Yearly) Jaarlijks bijgewerkt.

Elektrisch

Elektrisch staat voor de omschakeling naar mobiliteit zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Belangrijk hierbij is dat er gekozen wordt voor stroom vanuit hernieuwbare bronnen, ook voor het opladen van de elektrische voertuigen. Het resultaat is mobiliteit zonder uitstoot van CO2.

Autonoom

Autonoom staat voor de productie van voertuigen in de auto-industrie zonder dat er mensen bij betrokken hoeven te worden.

autonoom

Shared

Shared staat voor gedeelde wagenparken waarbij voertuigen gebruikt worden door meerdere personen. Efficiënter gebruik van voertuigen verlaagt niet alleen de kosten, het is ook een bijzonder duurzame doelstelling aangezien er minder geproduceerd hoeft te worden zonder dat hierbij ingeleverd wordt op het resultaat.

Connected

Connected is misschien nog wel de meest spannende trend voor de gemiddelde automobilist. Het gaat hier om communicatie tussen verschillende voertuigen én de communicatie tussen de automobilist en de buitenwereld.

Jaarlijks bijgewerkt

Aangezien er steeds meer software en hardware gebruikt wordt bij het vervaardigen van auto’s is er behoefte aan jaarlijks bijwerken om ervoor te zorgen dat de voertuigen up-to-date zijn en voldoen aan de huidige standaard van dat moment.

Wat betekent dit concreet voor de mobiliteit?

Mobiliteit gaat volledig veranderen wanneer de EASCY-trends gevolgd worden. Er komen meer autonome voertuigen op de weg die idealiter niet meer aangedreven worden door fossiele brandstoffen. Ook zal het aantal voertuigen in het gemiddelde wagenpark afnemen. Door wagenparken te delen, worden minder auto’s ingezet omdat deze optimaal gedeeld kunnen worden door meerdere gebruikers.

PwC stelt overigens dat de ontwikkelingen hard zullen gaan in de Verenigde Staten en Europa, maar dat China de koploper wordt binnen de ontwikkelingen. Dat maakt het interessant om eens te kijken hoe de situatie in Nederland is en wat hier verwacht wordt.

mobiliteit

Huidige stand van zaken in Nederland

Autonoom rijden is op dit moment nog een toekomstvisie. Wie concreet kijkt naar de invulling van de vijf stadia van autonoom rijden, die ziet dat er veel modellen zijn die in het eerste stadium zitten. Zij ondersteunen de automobilist, maar grijpen niet in wanneer de bestuurder te laat of niet reageert. Audi heeft met het Emergency Assist System een systeem ontwikkeld dat het tweede stadium haalt; de auto grijpt in wanneer er niet gereageerd wordt door de automobilist zelf.

Het vijfde stadium (de auto die volledig autonoom rijdt) is nog niet in zicht. Sterker nog, zelf stadium vier is op dit moment een stap te ver. De auto die in specifieke situaties (bepaald aan de hand van parameters) de volledige besturing over kan nemen, staat gepland voor 2020. Grote kans dat dit een model van Tesla zal zijn, aangezien zij al sinds 2016 aan het werk zijn met de implementatie.

Kijken we naar de exacte mogelijkheden, dan zien we een verrassend feit. Nederland is wereldwijd het meest voorbereid op de zelfrijdende auto, aldus een onderzoek van KPMG. Niet dat de gemiddelde Nederlander staat te springen om het stuur uit handen te geven; slechts een derde van de Nederlanders wil graag autonome voertuigen. De voorsprong van Nederland hebben we te danken aan het goed onderhouden wegennetwerk en het overheidsbeleid waarbinnen het testen van zelfrijdende voertuigen mogelijk gemaakt wordt. Maar het kan altijd beter, want écht geschikt is de Nederlandse infrastructuur nog niet.

Wereldwijde terughoudendheid

De terughoudendheid onder de automobilisten zelf is overigens niet opvallend. Nederland staat op de tweede plaats wanneer er gekeken wordt naar de acceptatie (ofwel de wil) van de bestuurders om zelfrijdende voertuigen te omarmen. Alleen Singapore scoort beter. Experts nemen aan dat de acceptatie van de bestuurders toeneemt op het moment dat er zelfrijdende auto’s aangeboden worden na goede testresultaten omdat de angst dan af zal nemen.

Gaat Nederland punten scoren op het gebied van EASCY?

Wanneer we kijken naar het beleid van de overheid in Nederland, dan is het antwoord een volmondig ja. Al voordat het rapport van PwC gepubliceerd werd, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangegeven dat er gewerkt wordt aan mobiliteit. Het moet makkelijker, sneller en schoner worden om te reizen. Daarbij moet er meer gebruik gemaakt worden van nieuwe technologieën. En dat past precies binnen het beeld van EASCY.
De overheid gaat op dit gebied overigens véél verder dan andere landen in Europa. De Nederlandse overheid heeft aangegeven dat Nederland een perfect ‘testland’ is voor nieuwe vormen van mobiliteit.

smart city

Hoe verhoudt het testland zich tot EASCY?

Nederland wil internationale partijen aantrekken die nieuwe technologieën uit willen proberen op een bestaande infrastructuur. Dat betekent dat de ontwikkelaars van autonome voertuigen, communicatietechnieken en elektrisch rijden aangetrokken worden om in Nederland te testen hoe goed hun product/prototype werkt in de praktijk.
Dat betekent dat ‘elektrisch’, ‘autonoom’ en ‘connected’ afgevinkt kunnen worden. En met het aantrekken van de verschillende bedrijven en ontwikkelaars is de kans groot dat de overige punten ook van de lijst afgestreept kunnen worden.

Wat mogen we op korte termijn verwachten?

Op de korte termijn zullen kleine ontwikkelingen doorgevoerd worden na veelvuldig testen. Het head-up display staat bijvoorbeeld al in de startblokken. Elektrisch rijden wordt een steeds sterkere optie dankzij het toenemende bereik van de gemiddelde elektrische auto, mede dankzij onderdelen die energie op kunnen wekken.
Voor autonoom rijden en een volledig gedeeld wagenpark is het nog te vroeg. Maar met EASCY op de achtergrond als dé trends om in de gaten te houden is een duidelijke roadmap opgemaakt voor de auto-industrie, softwareontwikkelaars en beleidsmakers wereldwijd.