De ontwikkeling van zelfrijdende auto's staat niet stil. Het is zeker niet ondenkbaar dat er in Nederland in de nabije toekomst meer zelfrijdende of autonome auto's op onze wegen zullen gaan verschijnen. Bedrijven als Tesla en Google ontwikkelen hun autonome auto's in rap tempo door en deze auto's zijn steeds beter in staat om grote afstanden autonoom af te leggen.

Bij de huidige stand van de techniek moet er wel altijd een bestuurder in de auto zitten om in te kunnen grijpen. Sommige auto's gebruiken camera's en sensoren om informatie over de omgeving op te slaan en te gebruiken bij het rijden en navigeren. Bij slecht weer functioneren deze camera's niet altijd zoals het zou moeten waardoor het nodig kan zijn dat een bestuurder moet ingrijpen.

Zelfrijdend = zelf bandenspanning registreren

Autonomus car

Gewoon in een zelfrijdende auto stappen en lekker een dutje gaan doen achter het stuur, dat is dus nog geen realiteit. Intussen rijden de testauto's van bijvoorbeeld Google en Tesla steeds grotere afstanden zonder dat er iemand hoeft in te grijpen. Ook qua onderhoud kunnen deze auto's steeds meer zelf. Zo heeft Continental een systeem bedacht waarmee autonome auto's zelf de bandenspanning kunnen doorgeven. Telkens als een voertuig naar de terminal terugkeert, dan kunnen de vlootmanagers de technische gegevens, waaronder bandenspanning, op afstand bekijken. Als de bandenspanning te laag is dan verstuurt het systeem een e-mail of sms zodat de autobanden nagekeken kunnen worden.

Zo kunnen autonome voertuigen steeds meer zelf, van situaties op de weg inschatten tot het bijhouden van de onderhoudsstaat van de auto. Maar in hoeverre is het Nederlandse wegennet eigenlijk geschikt voor zelfrijdende auto's? Kan de Nederlandse automobilist wel overweg met een mede weggebruiker zonder chauffeur? En welke eisen stellen zelfrijdende auto's eigenlijk aan het wegennet?

Is de Nederlandse infrastructuur wel geschikt voor autonoom rijden?

Een weg is geschikt voor een zelfrijdende auto als de sensoren en camera's van de auto de omgeving goed kunnen scannen en waarnemen. Dat houdt in dat wegmarkeringen zoals belijning, borden en vangrails duidelijk zichtbaar moeten zijn aangebracht. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor auto's die voorzien zijn van het 'lane keeping' systeem waarbij de auto automatisch binnen de lijnen van de rijstrook blijft rijden. Maar vergeet ook de “connected stoplichten” niet. Deze zijn nu al in staat om met ambulances te communiceren . De verkeerslichten kunnen dan zo ingesteld worden dat ambulances vlotter door het verkeer heen kunnen. Zelfrijdende voertuigen moeten voortdurend kunnen communiceren met deze vormen van “connected” infrastructuur.

Om de wegen geschikt te maken voor autonome voertuigen is samenwerking tussen infrabedrijven, telecombedrijven en de auto-industrie echt noodzakelijk. In de nabije toekomst zullen er veel verschillende auto's op de weg te vinden zijn. Van niet-autonome auto's tot autonome taxibusjes of zelfrijdende trucks die in colonne rijden en onderling verbonden zijn. Als er in de toekomst steeds meer volledig autonome voertuigen op de weg gaan rijden dan kunnen er aparte rijstroken geopend worden voor autonome auto's en kunnen rijstroken versmald worden. Uitvoegstroken en weefvakken kunnen verbreed en verlengd worden zodat interactie tussen auto's met verschillende vormen van autonomie makkelijker gemaakt wordt.

Autonomus

Het Nederlandse wegennet kan dus met wat aanpassingen geschikt gemaakt worden voor zelfrijdende auto's. Omdat er eerst nog veel zelfrijdende auto's met bestuurders op de weg zullen gaan rijden, gezien de stand van de techniek, is de verwachting dat de aanpassing van wegen gelijk op zal gaan met de ontwikkeling van de zelfrijdende auto's. Hierbij zullen de snelwegen wel een stuk makkelijker aangepast kunnen worden dan de straten en wegen in de steden.

Een snelweg zonder chauffeurs?

Naast de infrastructuur die klaar moet zijn voor zelfrijdende auto's is het natuurlijk ook erg belangrijk dat we als medeweggebruikers ook toe zijn aan zelfrijdende auto's. Nu vinden we het misschien best een raar gezicht om een auto zonder bestuurder langs te zien rijden. De afleiding die dat geeft kan leiden tot gevaarlijke situaties. Uit een onderzoek van KPMG blijkt dat Nederlanders de technologie van autonoom rijden nog niet heel erg omarmen. In een druk land als Nederland moet de communicatie tussen autonome auto's en andere weggebruikers dan ook extreem goed zijn om de veiligheid op de weg te garanderen. Wellicht dat veel automobilisten nu nog twijfelen aan deze veiligheid.

De snelweg is er (bijna) klaar voor, maar is de automobilist dat ook?

Vanwege het goed onderhouden wegennet is Nederland zeker geschikt voor autonoom rijden. In hoeverre de wegen in steden aangepast kunnen worden voor autonoom rijden, valt nog te bezien, maar de informatie die nodig is voor deze aanpassingen is wel volop aanwezig. Zo kunnen snelwegen snel aangepast worden op het moment dat het aantal autonome auto's gaat toenemen. De Nederlandse automobilist loopt alleen nog niet zo warm voor dit type auto's, maar misschien evolueert dat ook mee met de technologie..?