Met het tweede decennium van het derde millennium in de boeken gaat de auto-industrie met volle kracht door met vernieuwingen. Maar als we terugblikken op 2019, kunnen we daaruit voorspellingen voor 2020 afleiden? Wat waren de grote veranderingen in 2019? Welke auto's waren het populairst? Hoe ziet de toekomst van de elektrische auto eruit?

De ontwikkelingen binnen de auto industrie in 2019

Een samenvatting van 2019

2019 was een moeilijk jaar voor de auto-industrie. De groei daalde van 2% naar 1,4%, met een omzet van € 2,4 miljard in personenauto's. Maar de voertuigregistratie in de EU daalde met maar liefst 3,9%, wat suggereert dat minder bestuurders het afgelopen jaar interesse hadden in het kopen van voertuigen. Met de opkomst van gedeelde auto’s en ridesharing verschuift de focus van privébezit van een auto naar servicegerichte vormen van vervoer; dit sluit ook perfect aan bij de millennials die autobezit niet belangrijk vinden.

2019 globaal marktaandeel per merk

Er is ook een verschuiving in de EU van diesel- naar benzineauto's. In de beginmaanden van 2019 waren 60% van de nieuwe personenauto's uitvoeringen met een benzinemotor. Dit in tegenstelling tot de Amerikaanse markt waar in 2019 meer dieselvoertuigen verkocht werden dan in 2018. De consument lijkt Dieselgate alreeds vergeten te zijn. Daar waar de verkoopcijfers weinig reden tot enthousiasme gaven, deden nieuwe concepten zoals connected cars en het Internet of Things (IoT) dat wél. In 2019 werden hiermee meer inkomsten gegenereerd en een verdergaande integratie van de kunstmatige intelligentie met auto’s zal dit verdienmodel dit jaar verder versterken, met een omzet die kan oplopen tot maar liefst € 3,5 miljard. De nieuwste auto’s zijn weliswaar nog niet volledig autonoom, maar zijn in feite IoT-apparaten met 5G-connectiviteit die de lokale omgeving scannen en via de cloud met andere auto’s (Vehicle to Vehicle- V2V) en de infrastructuur (Vehicle Infrastructure Integration -VII) communiceren. Dit zal nieuwe bedrijfsmodellen in de automobielindustrie mogelijk maken, bestuurders beter op de hoogte houden van weg- en verkeersomstandigheden en leiden tot een betere verkeersdoorstroming en minder ongevallen.

Globale omzet per type auto

Elektrische en hybride auto’s in 2019

Er is de afgelopen jaren veel geschreven over de automobielindustrie die op weg is naar een elektrische toekomst. De groei is langzamer dan velen hadden gewild of voorspeld, maar in 2019 is de registratie van elektrisch auto’s in de Europese Unie met 46% gestegen tot 564.225 auto's. Nederland overtrof Noorwegen als marktleider voor elektrische auto’s, terwijl Duitsland het Verenigd Koninkrijk inhaalde als de grootste markt voor plug-in hybride voertuigen in Europa. Het marktaandeel bij verkoop van nieuwe auto’s van elektrische auto’s in Nederland steeg van 4,3% in 2018 tot 9,5% in 2019, maar hier moet bij vermeld worden dat de groei snel accelereerde tegen het einde van 2019 door de verdubbeling van de bijtelling in 2020. Maar ook in 2020 wordt een sterke groei van de verkoop van elektrische auto's in Europa verwacht. Niet alleen dankzij de beschikbaarheid van meer elektrische automodellen, maar wellicht nog meer dankzij de zware boetes die de EU zal opleggen aan autofabrikanten die auto's met een hoge CO²-uitstoot fabriceren zonder hiervoor te compenseren met emissiearme voertuigen. Nederland is een grote speler is op het gebied van elektrische mobiliteit, en dat zie je terug in het laadnetwerk van Nederland- één van grootste in Europa en snel groeiend. In 2018 hadden we nog zo'n 37.000 openbare oplaadpunten in Nederland en in 2019 jaar passeerde de teller de 49.000.

EU registratie van personenauto's per brandstoftype

Een onzeker 2020?

Volgens de branchevereniging ACEA zal de Europese auto-industrie dit jaar krimpen. Het aantal registraties zal in 2020 met 2% kunnen dalen, zo is de verwachting. De economische verwachtingen zijn over het algemeen wel positief, zo wordt een verdere verslechtering van de handelsbalans onwaarschijnlijk geacht. Brexit blijft een bron van onzekerheid in Europa, vooral omdat de handelsovereenkomsten tussen de EU en het VK nog niet in orde zijn. Aangezien de Britse automarkt de afgelopen drie jaar is gekrompen, is een stabilisatie toch waarschijnlijk. Voor de Amerikaanse autoverkoop wordt een daling van 1 tot 3% tot 16,4 miljoen auto’s in 2020 voorspeld en een verdere daling tot 16,3 miljoen eenheden in 2021, het laagste niveau sinds 2014. Na twee decennia van snelle groei, aangewakkerd door de overheid, is het onwaarschijnlijk dat de Chinese automarkt snel weer hard zal groeien. Ook de kosten van de uitbraak van het coronavirus in China blijven toenemen. Naast het tragische, stijgende dodental zullen de kosten voor autofabrikanten overal ter wereld de komende weken ook duidelijk worden. Fabrikanten over de hele wereld zijn afhankelijk geworden van onderdelen uit China om hun eigen supply chains draaiende te houden. Autofabrieken voelen als eerste deze impact. Dat komt door de enorme omvang van de Chinese auto-onderdelenindustrie en het feit dat je met slechts 99% van de onderdelen geen auto kunt bouwen.

Gemiddelde EV prijzen in de wereld

Ter afsluiting

Het jaar 2020 wordt voor veel Europese autofabrikanten een spannend jaar. Een onzekere toekomst voor de Engelse industrie, de Duitse auto-industrie die de boot lijkt te missen wat betreft elektrische auto’s en Fransen autofabrikanten die hun plannen in rook zien opgaan.

Oplaadpunten binnen Europa

De Europese autofabrikanten zullen zich meer moeten richten op het leveren van voertuigen als een dienst (MaaS- Mobility as a Service) en zich herpositioneren wat betreft het ontwerpen van producten die kunnen worden hergebruikt of gerepareerd. Dit heeft invloed op teams binnen de hele organisatie - van R&D tot verkoop, service, financiën enzovoorts. Het zal spannend zijn om te zien hoe autofabrikanten zich aanpassen aan deze veranderingen en welke nieuwe wegen naar succes ze kunnen vinden. Uiteindelijk zal deze ontwikkeling tijd vergen, maar de potentiële voordelen voor zowel fabrikanten als klanten maken dit zeker de moeite waard.