Coolsingel, 2029, spitsuur: je steekt je hand op en binnen 30 seconden stopt er een auto, de deur gaat open en je stapt in. Je favoriete muziek staat aan en de zelfrijdende auto gaat op weg naar je bestemming zonder dat je erom vraagt – de boordcomputer heeft toegang tot je digitale profiel. Je ontspant, leunt je fauteuil naar achteren en dommelt een beetje in terwijl de stoel je masseert. De dagelijkse ellende van de forens licht achter ons: de autonome toekomst is hier. Klinkt als een droom? En wat als dit niet alleen comfortabeler is, maar ook duurzamer? Wat is er zoal nodig om duurzaam auto te rijden?

Rijden op (groene) stroom

De elektrische auto wint snel terrein omdat deze geen uitlaatgassen produceert en dus heel duurzaam lijkt te zijn. Uiteraard hangt dat voor het dagelijkse gebruik af van waar je woont en dus waar je energie vandaan komt. Vaak verplaats je de emissie van je uitlaatpijp naar een energiecentrale die draait op een mix van emissie-intensieve fossiele brandstoffen. Pas als de elektriciteit volledig wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen in plaats van fossiele brandstoffen rijdt je écht emmissievrij. En deze tendens is al positief: in 2016 was elektriciteit 39 procent schoner dan interne verbrandingsmotoren en dit zal toenemen tot 67 procent in 2040 met steeds meer gebruik van schone energie. Als je 100% duurzaam wilt rijden dan moet je de elektriciteit lokaal inkopen bij energieleveranciers die alleen maar stroom leveren die is opgewekt met waterkracht, windmolens en zonnepanelen.

Maar in ieder geval zijn elektrische auto’s altijd veel beter voor de planeet dan conventionele auto's. Ze genereren minder emissies en zijn efficiënter: 90% van de energie die door de elektrische motor van de auto wordt gegenereerd wordt omgezet in beweging. Bij een verbrandingsmotor is dit slechts 30%- de rest van de energie gaat verloren als warmte en geluid. Een EU-studie toonde ook aan dat een elektrische auto slechts twee derde van de energie van een benzineauto op dezelfde afstand verbruikt. Dus een elektrische auto is altijd de duurzaamste optie.

De banden

Door energiezuinige banden te kiezen daalt het energie- brandstofverbruik en rijdt je duurzamer. Het Europese bandenlabel dat sinds 2012 verplicht is geeft behalve informatie over grip en geluidsproductie ook informatie over de rolweerstand. Rolweerstand kun je omschrijven als de kracht die nodig is om een beladen autoband te laten rollen. De hoeveelheid energie die verloren gaat, is afhankelijk van de rolweerstand van de banden en de meest energiezuinige banden hebben een lage rolweerstand. De brandstofefficiëntie op het bandenlabel is gewaardeerd van A naar G op de bekende gekleurde schaal van “A” (groen= hoogste brandstof efficiëntie rating) tot G (rood= laagste brandstof efficiëntie rating). Als je bijvoorbeeld overschakelt van banden van klasse G naar klasse A, kan het brandstofverbruik met maximaal 9% worden verminderd.

Een andere manier om de rolweerstand te verminderen is om de banden tot de juiste druk op te pompen. Bij verhoogde bandenspanning wordt de band minder vervormd tijdens het rijden, waardoor minder energie wordt verspild. Maar ook een te lage bandenspanning kan het brandstofverbruik me  3% verhogen. Controleer op tekenen van ongelijke slijtage van de banden, vooral langs de randen van de voorbanden. Dit kan wijzen op een probleem met de vering, wat het brandstofverbruik verhoogt en de banden sneller laat slijten. Wil jij weten wat de juiste spanning is voor jouw auto? Check onze bandenspanningstabel.

Zelfrijdende auto’s

Zelfrijdende auto’s kunnen ook de uitstoot van C0² verlagen door doordat deze de verkeersopstoppingen zullen verminderen. Autonome auto's kunnen worden geprogrammeerd om met andere auto's te communiceren om routes efficiënter te maken. Dus als elke auto op de weg autonoom zou zijn, zou de verkeerscongestie dramatisch kunnen verminderen. Een ander voordeel is dat zelfrijdende auto’s minder afstand van elkaar hoeven te houden, hetgeen de luchtweerstand vermindert.

Bovendien kunnen zelfrijdende auto's ook het car sharing ofwel gedeelde auto’s bevorderen. Apps zoals Uber kunnen een hele vloot van zelfrijdende auto's hebben die 24 uur per dag mensen oppikken. Ongeveer 88% van de forenzen rijdt alleen naar het werk in de spits, dus meer gedeelde ritten kan het aantal auto's op de weg, evenals de uitstoot, aanzienlijk verlagen. Aangezien een zelfrijdende auto niet hoeft te parkeren of op je te wachten, wordt carpoolen ook veel makkelijker. Een groep van vier personen zou een enkele auto kunnen nemen die elk van hen naar hun afzonderlijke kantoren brengt. En zo kan 1 gedeelde auto 9 tot 14 privé auto’s vervangen! Stimuleer hierbij de inzet van elektrische auto’s om tot een maximale duurzaamheid te komen.

Maar denk ook aan eenvoudige tips zoals het gewicht van de auto. Extra gewicht verhoogt het brandstofverbruik. Verwijder regelmatig alle niet-essentiële items uit het voertuig. Dat wil niet zeggen dat je de achterbank of de muziekinstallatie moet verwijderen, maar als je altijd met extra spullen rijdt die je niet gebruikt, laat deze lading dan thuis.

Vermijd hard optrekken en afremmen. De manier waarop je rijdt maakt een groot verschil. Wanneer je agressief rijdt of snel accelereert, verhoogt dit het brandstofverbruik en de bandenslijtage. Plan je route voor maximale efficiëntie en probeer omwegen te vermijden. Zet de motor uit als je in je auto wacht. Gebruik de cruise control wanneer je de ruimte hebt om een constante snelheid te handhaven zonder abrupte versnellingen of vertragingen.

Met al deze tips, zowel futuristische als alledaagse, kun je gedrag als duurzame automobilist verbeteren- goed voor jezelf én voor de planeet!