De banden zijn het enige element van het voertuig die contact maken met de ondergrond. Het zijn echter niet de banden die het gewicht van de auto dragen, maar de luchtdruk binnenin. Aandacht voor de juiste bandenspanning is zeer belangrijk teneinde de banden degelijke door de producent voorziene stuurresponse, tractie en duurzaamheid zullen vertonen. 

Waarom verandert de bandenspanning? 

Bandenspanning verandert continu in de loop van de tijd. Dit komt doordat de luchtdeeltjes door de wanden van de band doordringen. Aangezien de typische waarde van luchtdruk in de band van 2 tot 2,4 bar is (voor personenauto's) heeft men te maken met een constante kracht die de lucht door de bandenwanden probeert te dringen. De lucht ontsnapt door microscopisch kleine tussenruimtes die zich tussen de rubbermoleculen bevinden. Indien je het doordringen van lucht en lekkende ventielen in acht neemt, kun je ervan uit gaan dat de luchtdruk ongeveer 0,2 bar per maand zal dalen. Ook is het mogelijk dat de bandenspanning onder invloed van temperatuur verandert. Lucht is een gas, die bij afkoelen krimpt en bij opwarming uitzet. Daarom wordt er verondersteld dat bij 10 graden temperatuurverschil de luchtdruk 0,1 bar zal veranderen. Er kunnen ook andere redenen voor drukverandering zijn, bijv. mechanische schades aan de zijkant of loopvlak van de band.

Het is goed om de aanbevolen bandenspanning van de autofabrikant aan te houden.

Het is goed om de aanbevolen
bandenspanning van de autofabrikant aan te houden. 

Wat voor bandenspanning hoor je te hebben? 

Elk voertuig heeft een eigen fabrieksmaat die voor optimale prestaties van de auto zorgt. Hetzelfde geldt voor bandenspaning. Voor elk voertuig keurt de producent een specifieke waarde goed, die aangehouden dient te worden. De label met de bandenspanning vermelding bevindt zich meestal in de auto: in de deuropening (het onderste deel van de B-stijl) aan de kant van de bestuurder, aan de achterkant van de bestuurdersdeurlijst, naast de bestuurdersstoel, op de tankklep of handleiding van het voertuig. Deze label geeft luchtdruk waarden weer bij verschillende ladingen van het voertuig. 

Je kunt ook de bandenconfiguratie tool gebruiken

Hoe vaak hoor je de bandenspanning te controleren? 

De luchtdruk hoor je periodiek te controleren om de invloed van tijd, temperatuurveranderingen van de omgeving en eventuele kleine lekkages in acht te nemen. De handleiding van de auto duidt de aanbevolen bandenspanning voor koude banden aan. Dit betekent da je ze 'morgens voor de rit of voor temperatuurstijging van de omgeving hetzij werking van zonnestralen hoort te controleren. Om de bandenspanning zo stabiel mogelijk te houden hoort het vaak gecontroleerd te worden. Een keer per maand en alvorens een langere reis is het minimum, het beste - om de twee weken. Dit bevordert het bijpompen van lucht en het ontdekken van drukverlies als gevolg van kleine bandenschades voordat de bandenspanning zodoende daalt dat de inwendige bandstructuur beschadigd wordt. 

Wat zijn de voordelen van het bijhouden van de juiste bandenspanning? 

Het behouden van juiste bandenspanning zorgt voor optimale prestaties van banden en vermindering van brandstofverbruik. Juiste bandenspanning laat de bestuurder genieten van het comfort, duurzaamheid en prestaties die de banden bieden. Juiste luchtdruk zorgt voor een gecontroleerde temperatuurstijging in banden, de rolweerstand is ook optimaal. Optimale bandenspanning bevordert de stabilisatie van de bandstructuur en het verkrijgen van juiste reactie, tractie en stuurresponse. 

Te lage bandenspanning zorgt voor verhoogde brandstofverbruik.

Te lage bandenspanning zorgt voor verhoogde brandstofverbruik. 

Wat zijn de gevolgen van onjuiste bandenspanning? 

Banden met te lage luchtdruk hebben een hogere rolweerstand wat met hogere brandstofverbruik resulteert. Te lage bandenspanning leidt tot onstabiele weggedrag in de bochten en uitwijken bij rechtuit rijden. Zo'n band loopt te veel temperatuur op waardoor de levensduur veel korter is. Na een tijd ontstaan er aan de zijkant van de loopvlak sporen van onregelmatig slijtage wat tot verslechtering van tractie eigenschappen van de band leidt. Aan de andere kant, zorgt een te hoge bandenspanning voor een te grote stijfheid van de bandconstructie waardoor het slechter de oneffenheden in het wegdek absorbeert. Dit leidt tot een snellere slijtage van het onderstel en vermindering van het rijcomfort. Hogere bandenspanning betekent ook grotere kwetsbaarheid voor verscheidene mechanische schades.